Внесено зміни до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

20.07.2021 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України N2375/5 від 05.07.2021 «Про внесення змін до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого»: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36509.html

Наказ доповнює перелік документів, які слід надавати Кваліфікаційній комісії для допуску до іспиту.

Це документи, що підтверджують рівень володіння українською мовою, зокрема:

- копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни);

- або копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови.

Нагадуємо, арбітражний керуючий - це особа, яка супроводжує процедури банкрутства, зокрема, виконує повноваження ліквідатора, розпорядника майна, керуючого санацією (відновленняплатоспроможності боржника), керуючого реструктуризацією та реалізацією майна боржника.

Арбітражним керуючим може стати:

- громадянин України;

- який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

- загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах;

- пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

володіє державною мовою;

- склав кваліфікаційний іспит.

Не може бути арбітражним керуючим особа:

- визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;

- має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;

- не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

- якій заборонено обіймати керівні посади.